Αττικοί Φούρνοι

Κατασκευή panel φωτισμού στην είσοδο των καταστημάτων Αττικοί Φόυρνοι.