Ξενοδοχείο Elysium

Καταρράκτης GRC με φωτισμό με σποτ led υποβρύχια και επένδυση GRC περιμετρικά της λίμνης, και λίμνη με επένδυση βραχοσύνθεσης και συνθετικές οπτικές ίνες στον πυθμένα.